Elsäkerhetskurs

Elsäkerhetskurs för drift- och underhållspersonal, fastighetsskötare och vaktmästare i Karlshamns kommun.