Nyheter i starkströmsföreskrifter

ELSÄK-FS 2008:1-2008:4 samt ny utgåva 2 av elinstallationsreglerna SS 436 40 00.

SSEF, Sydskånes Elförening