Om företaget

I februari 2005 startade vi, Tommy Johansson och Benny Olsson, företaget TB engineering ab i Häljarp.

Med elektrikerbakgrund (allmän el-behörighet för såväl hög- som lågspänning) och påbyggd ingenjörsutbildning, inom el och automation, finns en bred kompetens med 60-års samlad erfarenhet.

Företaget är även aktiv medlem i standardiseringsarbetet genom Svensk Elstandard, tidigare SEK, vilken ger ut och fastställer Svensk Standard.

Via våra uppdragsgivare så har vi i stort sett hela världen som arbetsfält. Bara det senaste åren har vi varit både i USA, Irland, Filippinerna och Rumänien. I dessa projekt hjälpte vi till med montageledning/supervision, TB engineering har i projekten även svarat för el-konstruktionen.

I TB engineerings verksamhet ingår också uppdragsutbildningar, KY, kvalificerad yrkesutbildning, Yh, Yrkeshögskola, företagsanpassade kurser, juridiska utredningar, elansvarsutredningar med mera.

Affärsidé
Att tillhandahålla den bästa service och konsultation inom vårt område är av högsta prioritet för oss och därigenom också en stor del av vår affärsidé.

Samarbetspartners
Våra uppdrags art och omfattning spänner från mindre konstruktionsuppdrag till totallösningar, där vi för t.ex. industrianläggningar är ansvariga för hela projekt från programfas till leverans och idriftsättning.

Detta gör att vi, tillsammans med våra samarbetspartners, kan leverera nyckelfärdiga lösningar till våra uppdragsgivare.

Våra samarbetspartnerns är bland annat elinstallatörer, skåp- och ställverksbyggare, leverantörer, ingenjörer inom övriga teknikområden.