Referenser

AutomatikHuset i Malmö AB
Barsebäcksverket
ComTech Solution AB
Danisco Sugar AB, Arlöv
Gillebagarn AB
GK, Lund
Harbo Fritid, Skånes Fagerhult
Landskrona kommun, fastighetskontoret
Landskrona TSB
Lilla Harrie valskvarn
Nolato Löwepack
Olofssons El AB
Prenad, Jeba Landskrona
Prenad, Perstorp
Privatpersoner, juridiska utredningar
Purac AB
Rönnowska skolan, Helsingborg
Saint-Gobain Isover Billesholm
Skanska Sverige AB
SLP, Helsingborg
SRP Sandvik, Svedala
Tetra Pak, Lund
YIT, Vatten och miljöteknik

Elansvarsutredningar i arbetsmiljön, företagsledning och organisation, framtagning av elsäkerhetsinstruktioner mm:
Danisco Sugar AB, Arlöv
VA-verken, Helsingborg
SLP Slakteriprodukter AB Helsingborg
EnergiTeknik AB, Helsingborg
Region Skåne, Regionfastigheter
Tetra Pak, Lund
Landskrona kommun, fastighetskontoret