Tjänster & uppdrag

Rådgivning
CE-märkning
Utbildning av driftpersonal
Projektering
Programmering
Besiktning
Projektledning
Totalåtagande/Leverans
Montageledning/Supervision
Validering
Service, drift- och underhåll
ATEX/ EX-klassning

Detta är uppdrag vi utför åt våra beställare inom den offentliga och privata sektorn, entreprenörer, energi- och industriföretag såväl i Sverige som utomlands.

Allmän Elteknik
TB engineering ab utför projektering av el-, tele- och hissystem inom till exempel kontorsfastigheter, laboratoriebyggnader, skolor, hotellbyggnader, industribyggnader och bostäder. I varje projekt utreder våra konsuler vilka behov som finns och föreslår tekniska lösningar som ger bästa möjliga driftsäkerhet och ekonomi. I nära samarbete med kunden levererar vi avtalad kvalitet så att kunden får största möjliga värde av att samarbeta med oss. Vi har spetskompetens inom bland annat kraftförsörjning, belysningssystem, telesystem, styrsystem och processystem.

El & Automation Industri
TB engineering ab har en lång tradition i projektering av anläggningar för industri både nationellt och internationellt. Uppdragens art och omfattning spänner från mindre konstruktionsuppdrag till totallösningar, där vi för industrianläggningar är ansvariga för hela projekt från programfas till leverans och idriftsättning.

Som totalrådgivare kan vi erbjuda projektering av byggnader, elinstallationer, ventilation, media och process samt att utföra validering och att upprätta miljökonsekvensbeskrivningar.

Vi har ett nära samarbete med tillverkare av automationslösningar och kan därför erbjuda både leverans och implementering av software och hardware. Kort sagt en nyckelfärdig anläggning, där vi tillvaratar byggherrens intressen från första idéfas, till att anläggningen är i produktion.

Vi arbetar med den senaste teknologin detta kombinerat med
kvalitetsstyrningssystem är med till att säkra, att anläggningsprojektering är i överensstämmelse med de ställda kraven.

Kunder
Vi har kunder med verksamhet inom:
– biotech, kemisk industri, grafisk industri
– livsmedelsindustri och verkstadsindustri
– vatten- och vattenreningsanläggningar
– avfallsförbränningsanläggningar och andra miljötekniska anläggningar
– kraftvärmeverk, fjärrvärmesystem och elproduktionsanläggningar

Utredningar
Kontroll
Besiktning
Granskning

Kalkyler
Offert- och tekniskt stöd
Hjälp vid juridiska utredningar och ärenden avseende elanläggningar
Elansvarsutredningar i arbetsmiljön, företagsledning och organisation

Framtagning av elsäkerhetsinstruktioner, delegering m.m.

Maskinsäkerhet
CE – märkning
Kravspecifikationer för upphandling och export av maskiner och utrustningar
ATEX, explosionsskyddsdokumentation. Utredningar, klassning och klassningsplaner för ex-anläggningar
EU – direktiv tillämpbara på elanläggningar
Tolkning av- och anpassning till internationella föreskrifter och normer