Utbildning

Uppdragsutbildningar, företagsanpassade kurser, el-ansvarsutredningar m.m. är en del av vår verksamhet.

Vi är ledamöter i Svensk El-standard och arbetar tillsammans med övriga kommitté- ledamöter samt representanter från Elsäkerhetsverket med aktuell och kommande el-standardisering i Sverige.

I vår regi har utbildats elektriker, arbetsledare, personer med anläggningsansvar, personsäkerhetsansvar, installatörer, drift- och underhållspersonal, vaktmästare, fastighetsskötare, konsulter m.fl.

Problemlösningar i våra dagliga projekt och utredningar ger kursdeltagarna aktuella och ”skarpa” tillämpningar och feed-back av anläggningsteknik, föreskrifter och standard.

Vi samarbetar även med utbildare vid bl.a. Gymnasieskolor, Högskolor, Yrkeshögskolor och KY-utbildningar (Yrkeshögskolor).

Här finner ni en del av vårt kursutbud.
Ta gärna kontakt med oss om ni har behov av andra specialkomponerade kurser/utbildningar.

– Nya starkströmsföreskrifter ELSÄK-FS 2008:1-2008:4 samt ny utgåva 2 av elinstallationsreglerna SS 436 40 00
– Elsäkerhet vid arbete (tidigare avd. C)
– ESA Installation – ISA
– ESA El Säkerhets Anvisningar
– Ledningsdimensionering enligt ny standard och nya elinstallationsregler
– Elsäkerhetskurs för drift- och underhållspersonal, fastighetsskötare och vaktmästare (1-dags kurs, teoretisk och praktisk genomgång/riskhantering på era anläggningar/tillämpningar!)
– Allmän behörighet, AB, Begränsad behörighet BB1/BB2
– Elkompetens A, gymnasieskolan
– Fortbildning av distributionsmontörer
– Potentialutjämning
– Elanläggningsteknik, projekterings- och konstruktionsteknik, Auto-CAD
– Automationsteknik
– EX, ATEX, områden med explosiv gasatmosfär, klassning och installation
– SS-EN 60-204 Maskiners el-utrustning

Yh Yrkeshögskoleutbildning
TB engineering har bedriver bland annat en ettårig (225 poäng) yrkeshögskoleutbildning, Yh, för blivande el-konstruktörer.
Namnet på utbildningen är Elkonstruktion för Europamarknaden, med allmän behörighet.

Elkonstruktör för Europamarknaden, 225 Yh-poäng
Information om detaljer i utbildningen ges av projektledaren Benny Olsson på telefon 0733-94 57 30.

Utbildningen ska leda till att du efter fullgjord utbildning kan få anställning, inom privat arbetsliv, stat eller kommun, eller startar eget företag vars verksamhet har en inriktning mot elkonstruktion och projektering mm.

Du ska du kunna arbeta som konstruktör, projektledare, installationskonsult, installatör, produkttekniker, arbetsledare, företagsledare eller kalkylerare inom el-konstruktion. Utbildningen berättigar även dig till teoretisk kompetens för allmän behörighet inom elinstallation. Svensk elinstallatörsbehörighet väger tungt internationellt. Med denna i meritförteckningen breddas ytterligare arbetsuppgifterna och möjligheten att starta eget elföretag för tekniker med utbildningen elkonstruktör för europamarknaden.

Utbildningen sker i samverkan mellan TB engineering ab, Yrkeshögskolan ETEC och Elajo Technical Education Center

Mer information om utbildningen, se www.elajotec.com