Vattenreningsverk WTP, internationellt projekt

Montageledning och idrifttagning av processanläggning för vattenrening.

Uppdraget utförs åt ett internationellt företag inom processlösningar för avloppsrenings-, biogas- och vattenreningsanläggningar.